Πώς θα χαρακτηρίζατε την συνολική εικόνα της Δυτικής Αττικής(ΤΩΡΑ);
 

Polls are subject to error and are for entertainment only.